Skip to main content

ВІДКРИТІ ДАНІ

Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова» Харківської міської ради згідно постанови КМУ № 835 від 21.10.2015 року та частиною 8 статті 78 Господарського Кодексу України.


Загальні відомості про комунальне унітарне підприємство
  1. ІНФОРМАЦІЯ про юридичну особу КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІМ. ПРОФ. О.І. МЕЩАНІНОВА” ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
  2. СТРУКТУРА КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА “МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІМ. ПРОФ. О.І. МЕЩАНІНОВА” ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
  3. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника 
  4. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ
  5. ІНФОРМАЦІЯ про систему обліку, види інформації, яка зберігається у КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ “МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІМ. ПРОФ. О.І. МЕЩАНІНОВА” ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
  6. ПЕРЕЛІКИ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів
  7. РЕЄСТР наборів даних, що перебувають у володінні КНП “МКЛШНМД ім. проф. О.І. Мещанінова” ХМР
  8. ІНФОРМАЦІЯ про медпрацівників.
  9. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності КНП “МКЛШНМД ім. проф. О.І. Мещанінова” ХМР 
  10. Матеріально-технічна база за адресами провадження господарської діяльності з медичної практики

Квартальна. річна фінансова звітність комунального о унітарного підприємства за останні три роки

2020 рік.

Річна

Квартальна

2021 рік

2023 рік

Квартальна

І квартал

ІI квартал

ІII квартал

Відомості про договори, учасником яких є комунальне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання Публічних коштів”

Відомості про договори, учасником яких є комунальне некомерційне підприємство « Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім.проф. О.І. Мещанінова» Харківської міської ради, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України « Про відкритість використання публічних коштів» на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів https://spending.gov.ua/new/disposers/02003557/agreements